top page

other language 日本語 English 한국어 簡体中文 繁體中文 Việt

TOP > Saigyoku board

Gốm mềm “Saigyoku board”, có thể gia công dễ dàng bằng dao khắc vì không thuộc loại kiểu gỗ. Là loại vật liệu mới có thể điêu khắc, khắc chữ, in ngay cả với những người mới bắt đầu.
Đã được giới thiệu ở sách giáo khoa thư đạo tại cấp trung học. Và cũng đang đựoc sử dụng như dụng cụ thủ công của học sinh trung học-trung học cơ sỏ- tiểu học.


Khắc nổi

Bảng tên(khắc nổi)

Khắc chữ

>>Cách thực hiện bấm vào đây

>>Cách thực hiện bấm vào đây

Copylight JAPAN INSULATION CO., LTD. JAPANESE MAIN SITE: https://www.jic-bestork.co.jp/