Cung cấp vật liệu đa năng tiên tiến Vật liệu bảo ôn- bao phủ chống cháy trong PLANT/ Vật liệu xây dựng nội thất không cháy / Vật liệu điều hòa độ ẩm/ Vật liệu điêu khắc/ Các vật liệu khác

To Japanese language web site JAPAN INSULATION CO.,LTD.

Multilingual pages>> 日本語 English 한국어 簡体中文 繁體中文 Việt

Return top About products About our company Countuct us

TOP > Giới thiệu chung về công ty

◆Giới thiệu chung về công ty

Giới thiệu công ty

Company name :

JAPAN INSULATION CO.,LTD.

Founded in :

1914

Capital:

1,200,247 thousand yen
(as of March 31, 2024)

Number of employees :


355 (Consolidated, as of March 31, 2024)

point

Giới thiệu công ty

ISO 9001
Số đăng ký: No./JAB CM015 JTCCM RQ0001

Ngày cấp :01/07/1994
Ngày cập nhật :01/01/2024

(Sản phẩm cung cấp hoặc dịch vụ)
Please refer to English page.ISO14001
Số đăng ký No/JAB CM015 JTCCM RE0146

JAB CM015 JTCCM RE0146
Ngày cấp :01/09/2000
Ngày cập nhật :01/01/2024

(Hoạt động, sản phẩm và phạm vị dịch vụ)
Please refer to English page.

 

pict

Kinh doanh- nghiệp vụ chính tại Nhật

Lĩnh vực xây dựng - kiến trúc

  • Thi công-kinh doanh-sản xuất VLXD chống cháy
  • Thi công-kinh doanh-sản xuất VLXD nội thất
  • Thi công-kinh doanh-sản xuất VLXD cách nhiệt

Lĩnh vực thiết bị PLANT

  • Thi công-kinh doanh-sản xuất VL bảo ôn
  • Thi công-kinh doanh-sản xuất VL chống cháy

Lĩnh vực cầu đường

  • Thi công-kinh doanh-sản xuất VL chống cháy cho
  • cáp thông tin ở đường hầm hay như dầm cầu.

Lĩnh vực vật liệu khác

  • Kinh doanh-sản xuất tấm mỹ thuật
  • Kinh doanh-sản xuất tấm chữ ký
  • Kinh doanh-sản xuất thể bột vô cơ
map
Copylight JAPAN INSULATION CO., LTD. JAPANESE MAIN SITE: https://www.jic-bestork.co.jp/