Cung cấp vật liệu đa năng tiên tiến Vật liệu bảo ôn- bao phủ chống cháy trong PLANT/ Vật liệu xây dựng nội thất không cháy / Vật liệu điều hòa độ ẩm/ Vật liệu điêu khắc/ Các vật liệu khác

To Japanese language web site JAPAN INSULATION CO.,LTD.

Multilingual pages>> 日本語 English 한국어 簡体中文 繁體中文 Việt

Return top About products About our company Countuct us

TOP > Giơi thiệu sản phẩm

Vật liệu bảo ôn dùng trong thiết bị công nghiệp (PLANT)

Vật liệu bao phủ chống cháy dùng trong PLANT

image1 image5

Vật liệu cách nhiệt – bảo ôn ép, nhẹ và khả năng chịu nhiệt cao

Vật liêu bao phủ chống cháy hướng tới các thiết bị công nghiệp

Vât liệu chống cháy trang trí dùng trong nhà dân dụng

Vật liệu trang trí nội thất không cháy dùng trong nhà dân dụng

image2 image6

Vật liệu xây dựng có tính trang trí cao, bảo phủ kết cấu thép hay như thiết bị giảm động đất nhằm bảo vệ các kết cấu này khi có hỏa hoạn

Vật liệu xây dựng nội thất không cháy có khả năng gia công hình dạng tự do

Vật liệu khuôn dành cho CFRP

Vật liệu điều hòa độ ẩm

image3 image7

Vật liệu khuôn để đúc nhựa hỗn hợp có sợi cường lực carbon (CFRP) sử dụng nhựa nhiệt rắn

Vật liệu tự điều hòa độ ẩm thu – phóng hơi nước

Vât liệu dạng tấm (bản) điêu khắc –khắc chữ

Thể bột vô cơ nhẹ

image4 image8

Vật liệu dạng tấm sử dụng ưu việt về tính gia công của tấm ép

Sản phẩm về dạng bột dựa trên nguyên liệu cơ bản là Calcium silicate với cấu trúc Xonotlite

Copylight JAPAN INSULATION CO., LTD. JAPANESE MAIN SITE: https://www.jic-bestork.co.jp/