Cung cấp vật liệu đa năng tiên tiến Vật liệu bảo ôn- bao phủ chống cháy trong PLANT/ Vật liệu xây dựng nội thất không cháy / Vật liệu điều hòa độ ẩm/ Vật liệu điêu khắc/ Các vật liệu khác

To Japanese language web site JAPAN INSULATION CO.,LTD.

Multilingual pages>> 日本語 English 한국어 簡体中文 繁體中文 Việt

Return top About products About our company Countuct us

TOP > Giơi thiệu sản phẩm > Vật liệu bảo ôn dùng trong thiết bị công nghiệp (PLANT)

◆Vật liệu bảo ôn dùng trong thiết bị PLANT (Click vào từng photo để có photo lớn hơn)

Vật liệu bảo ôn Calcium silicate là sản phẩm vô cơ ép tạo thành, độ bền cao và có khả năng chịu nhiệt cao, chịu đến 1000℃.

Công ty chúng tôi, bên cạnh toàn bộ sản phẩm về căn bản đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn JIC A 9510, còn có sản phẩm “U-BIRD” vượt qua các khă năng cách nhiệt do JIC quy định, có tính năng chịu nhiệt tuyệt vời được xem như vật liệu cách nhiệt cao.

Có thể sử dụng các sản phẩm đã qua xử lý chống thấm ở bề mặt hoặc chống thấm toàn bộ sản phẩm bằng các vật liệu chống thấm có hiệu quả điều tiết được quá trình ăn mòn ở các ống kim loại.

Ngoài ra, còn có các hình dạng chuyên môn ứng dụng được ở các bề mặt cong phức tạp ở các miệng thùng chứa hay như các điểm nối của đường ống.

Click to close up picture

Một phần đường ống:Sản phẩm bảo ôn chịu nhiệt cao U-BIRD
Phần đỡ đường ống:Samon cut ring

pict

Tập hợp các sản phẩm bảo ôn Calcium silicate

pict

Thi công ở điểm nối

Click to close up picture

Thi công phần miệng thùng chứa
(Trái:ảnh thật,Phải: ảnh nhiệt)

Hiệu quả tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu khí CO2 khi sử dung U-BIRD tại ví dụ về thiết bị nhà máy nhiệt điện đốt than 600.000kW
◆ Điều kiện tính toán của ví dụ về hiệu quả này ◆
■Độ dày vật liệu bảo ôn như nhau
■Tính toán với 8000 tiếng hoạt động trong một năm
■Vật liệu bảo ôn đường ống boiler:Thi công 5532m vật liệu bảo ôn với bề dày trung bình 105mm x bán kính trung bình 394.5φ
■Vật liệu bảo ôn đường ống turbin:Thi công 6828m vật liệu bảo ôn vời bề dày trung bình 59mm x bán kính trung bình 183.8φ
■Ngoài đường ống nồi hơi và turbin không tính toán thêm
■Giá nhiệt lượng 5yên/kWh (dựa vào tính toán của tài liệu bảo ôn JIC 2006)

picturepicture

Tính chất tiêu chuẩn của vật liệu bảo ôn Calcium silicate đại diện (còn có các sản phẩm khác)

Tên sản phẩm

Mật độ
〔kg/m3

Cường độ uốn
〔N/㎝2

Tỉ lệ dẫn nhiệt
〔W/(m・K)〕

U-BRID

150

20

(200 ≦θ≦ 300)λ= 0.0384+8.4×10-5・θ
(300 <θ≦ 600) λ= 0.0583-4.33×10-5・θ+2.03×10-7・θ2

DAIPALITE
(Tương ứng JIS A 9510 No1-15)

130

30

(200 ≦θ≦ 300) λ= 0.0407+1.28×10-4・θ
(300 <θ≦ 600) λ= 0.0555+2.05×10-5・θ+1.93×10-7・θ2

products

Copylight JAPAN INSULATION CO., LTD. JAPANESE MAIN SITE: https://www.jic-bestork.co.jp/